Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 17. junij 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 15. junij 2011


V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 23. junija 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 5. maja 2011
Potrditev zapisnika nadaljevanja 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 16. maja 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih nadaljevanja 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 16. maja 2011 in 7. seje mestnega sveta, ki je bila 26. maja 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Vrtec Nova Gorica in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu ter sklep o imenovanju nadomestnega člana komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog Odloka o OPPN Ob gasilskem domu (prva obravnava)

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev

Opis prostorske ureditve

Ureditvena situacija

Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem

Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro

Situacija vplivov in povezav s sosednjimi območji

Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

7. Predlog sklepa o ustanovitvi komisije za visoko šolstvo

Sklep o ustanovitvi komisije za visoko šolstvo in obrazložitev

8. Predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu RRA severne Primorske

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu RRA severne Primorske ter obrazložitev

Poročilo o delu za leto 2010 RRA Severne Primorske d.o.o., Nova Gorica

9. Predlog sklepa o podaji pooblastila Turistični zvezi – TIC Nova Gorica za opravljanje določenih nalog na področju informativno-turistične dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep o podaji pooblastila Turistični zvezi – TIC Nova Gorica za opravljanje določenih nalog na področju informativno-turistične dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Odločba o podelitvi Turistični zvezi TIC Nova Gorica status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja

Program delovanja Turistične zveze TIC Nova Gorica

10. Predlog sklepa o sprejemu letnega programa izvajanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske službe odlaganj ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju MONG

Sklep o sprejemu letnega programa izvajanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske službe odlaganj ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Predlog letnega programa gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2011

11. Predlog pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti ter obrazložitev

12. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – zamenjava nepremičnin parc. št. 5683/2 za 5691/2 k.o. Osek

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – zamenjava nepremičnin parc.št. 5683/2 za 5691/2 k.o. Osek in obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz parcela št. 5683/2 k.o. Osek

Grafični prikaz parcela št. 5691/2 k.o. Osek

13. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – poslovni prostor v Grgarju.

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – poslovni prostor v Grgarju in obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine
Matej Arčon
ŽUPAN 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti