Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. septembra 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 07. september 2023
VIR

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet


Številka: 0110-0011/2023-1
Nova Gorica, dne 7. septembra 2023


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 21. septembra 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. julija 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju strokovne komisije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za mesto Nova Gorica in za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za mesto Nova Gorica in za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

6. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2022

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2022 ter obrazložitev

Letno poročilo 2022, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

8. Predlog Sklepa o sprejemu popravka Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu popravka Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Popravek Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica št. 410-0001/2023-11

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica z dne 17. 8. 2023

Soglasje št. 410-0005/2023-20 z dne 30. 8. 2023

9. Predlog Sklepa o seznanitvi z dokumentom »Vmesno poročilo o delu javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, med 1. 1. 2023 in 30. 6. 2023«

Sklep o seznanitvi z dokumentom »Vmesno poročilo o delu javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, med 1. 1. 2023 in 30. 6. 2023« ter obrazložitev

Vmesno poročilo o delu javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, med 1. 1. 2023 in 30. 6. 2023

10. Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja gospodarski družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Drive-in

Sklep o podaji pozitivnega mnenja gospodarski družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Drive-in ter obrazložitev

11. Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter s kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnostih v obdobju od 1. 1. 2023 do 5. 9. 2023 za vse investicije, katerih vrednost v veljavnem proračunu Mestne občine Nova Gorica presega 100.000 EUR

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter s kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnostih v obdobju od 1. 1. 2023 do 5. 9. 2023 za vse investicije, katerih vrednost v veljavnem proračunu Mestne občine Nova Gorica presega 100.000 EUR ter obrazložitev

Stanje investicij s planirano vrednostjo v veljavnem proračunu nad 100.000 € na dan 5. 9. 2023

12. Predlog Sklepa o odpisu neizterljivih terjatev iz poslovnih knjig Mestne občine Nova Gorica in Krajevne skupnosti Šempas

Sklep o odpisu neizterljivih terjatev iz poslovnih knjig Mestne občine Nova Gorica in Krajevne skupnosti Šempas ter obrazložitev

13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana Mestne občine Nova Gorica, št. 602-16/2022-60 z dne 18. 8. 2023 v zvezi z dodatnimi ugodnostmi v vrtcih

Sklep o potrditvi Sklepa župana Mestne občine Nova Gorica, št. 602-16/2022-60 z dne 18. 8. 2023 v zvezi z dodatnimi ugodnostmi v vrtcih ter obrazložitev

Sklep župana Mestne občine Nova Gorica, št. 602-16/2022-60 z dne 18. 8. 2023

15. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica z dne 10. 3. 2023

16. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica, in sicer bar v pritličju stavbe

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica, in sicer bar v pritličju stavbe ter obrazložitev

17. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, št. 4780-6/2023-6 z dne 22. 6. 2023 in dopolnitev julij 2023, št. 4780-36/2023-8 z dne 20. 7. 2023

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, št. 4780-6/2023-6 z dne 22. 6. 2023 in dopolnitev julij 2023, št. 4780-36/2023-8 z dne 20. 7. 2023 ter obrazložitev

Obrazec 1; Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev

18. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin v Poslovno ekonomski coni Nova Gorica parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/28 in 1183/30, vse k.o. 2302 Kromberk, v skupni izmeri 14.695 m², pod ceno, ki je nižja od tržne

Sklep o prodaji nepremičnin v Poslovno ekonomski coni Nova Gorica parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/28 in 1183/30, vse k.o. 2302 Kromberk, v skupni izmeri 14.695 m², pod ceno, ki je nižja od tržne ter obrazložitev

Pogoji na podlagi prvega odstavka 4. člena ZSInv

Merila iz prvega odstavka 5. člena ZSInv

Investicijski program »Izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica –    Kromberk«

Poročilo o tržni vrednosti pravic na nepremičnini

19. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1054/11, k.o. Trnovo, parc. št. 1844, k.o. Prvačina in parc. št. 4888/30, k.o. Branik

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1054/11, k.o. Trnovo, parc. št. 1844, k.o. Prvačina in parc. št. 4888/30, k.o. Branik ter obrazložitev

Izris iz PISO I

Izris iz PISO II

Izris iz PISO III

20. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 7817/1, 7824 in 7876, vse k.o. Dornberk in parc. št. 708/1 in 708/2, obe k.o. Bukovica

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 7817/1, 7824 in 7876, vse k.o. Dornberk in parc. št. 708/1 in 708/2, obe k.o. Bukovica ter obrazložitev

Izris iz PISO I

Izris iz PISO II


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti