Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

28. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 03. junij 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0009/2021-3
Nova Gorica, 3. junija 2021


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 17. junija 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. maja 2021 in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. maja 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju manjkajočega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju manjkajočega predstavnika Mestne občine Nova Gorica  v Svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Predlog Sklepa o prenehanju članstva in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske dolin

7.    Predlog Sklepa o mnenju Mestne občine Nova Gorica k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Sklep o mnenju Mestne občine Nova Gorica k osnutkom pokrajinske zakonodaje ter obrazložitev

Osnutek pokrajinske zakonodaje

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Mestnih storitev d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Mestnih storitev d.o.o. Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Letno poročilo Mestnih storitev d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

Priloga – sklep Nadzornega sveta Mestnih storitev d.o.o. o sprejemu Letnega poročila za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 20 k. o. 2304 Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 20 k. o. 2304 Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2021-3 z dne 15. 3. 2021

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2021-3 z dne 15. 3. 2021 ter obrazložitev

Vloga Vrtca Nova Gorica

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

Predlog Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Odloka o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

Odlok o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomena ter obrazložitev

Priloga

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom (ne)uveljavljanja predkupne pravice za nakup prostorov Kemometala

Sklep o seznanitvi s postopkom (ne)uveljavljanja predkupne pravice za nakup prostorov Kemometala ter obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1, dopolnitev junij 2021

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Predlog dopolnitve predloga Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1, amandma k dopolnitvi junij 2021

Priloga 5

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1519/11, 1591/3, 1519/28, 1524/16, 1563/1, 1914/1, 1519/31, 1522/9, 1573/4 in 1590/1, k.o. 2320 Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1519/11, 1591/3, 1519/28, 1524/16, 1563/1, 1914/1, 1519/31, 1522/9, 1573/4 in 1590/1, k.o. 2320 Prvačina ter obrazložitev

PISO izris

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1529/5, k.o. 2320 Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1529/5, k.o. 2320 Prvačina ter obrazložitev

Priloga

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 7982/5 k.o. 2335 Dornberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 7982/5 k.o. 2335 Dornberk ter obrazložitev

Skica terenske meritve

PISO izris

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 729/7 in 1108/4 k.o. 2304 Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 729/7 in 1108/4 k.o. 2304 Nova Gorica ter obrazložitev

PISO izris

19.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 3141/1 in 3141/3 k.o. 2293 Grgar

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 3141/1 in 3141/3 k.o. 2293 Grgar ter obrazložitev

PISO izris

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2244/1 k.o. 2303 Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2244/1 k.o. 2303 Solkan ter obrazložitev

PISO izris

Fotografije

21.    Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021 ter obrazložitev

Predlog zapisnika 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) in gradivo pod točko 21 vam bo posredovano naknadno.

 

Popravek predloga dnevnega reda:

Predlog dnevnega reda 28. seje mestnega sveta se v 8. točki popravi tako, da se pravilno glasi:

»8. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Mestnih storitev d. o. o. Nova Gorica za leto 2020«.

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti