Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 25. maja 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 11. maj 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0008/2023-3
Nova Gorica, dne 11. maja 2023


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 25. maja 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13. aprila 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga 1

Kartica finančnega knjigovodstva

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članice mestnega sveta ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2022

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu RRA SEVERNE PRIMORSKE , d.o.o. Nova Gorica za leto 2022

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, o porabi presežka prihodkov nad odhodki stanovanjskega sklada in o sprejemu Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, o porabi presežka prihodkov nad odhodki stanovanjskega sklada in o sprejemu Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2022

Finančni načrt za leto 2023

Sklep Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Soglasje k Letnemu poročilu za poslovno leto 2022 ter finančnemu načrtu za leto 2023

8. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolževanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k zadolževanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

9. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2022, javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2022, javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2022

Sklep Nadzornega sveta družbe Mestne storitve, javno podjetje d.o.o., Nova Gorica

10. Predlog Sklepa o potrditvi predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev

Sklep o potrditvi predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe - Dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na področju občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2023 na področju občine Brda, občine Kanal ob Soči, občine Miren – Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, občine Renče - Vogrsko

11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

12. Predloga Sklepov o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev


13. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica ter obrazložitev

Vloga Vrtca Nova Gorica z dne 14. 4. 2023

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2021-3 z dne 15. 3. 2021

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2023-1 z dne 3. 3. 2023, ter priloge 1a, 1b in 2

14. Predlogi Sklepov o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelju OŠ Solkan za leto 2022 ter obrazložitev

Vloga Sveta zavoda OŠ Solkan

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Vloga za izdajo Soglasja k določitvi redne delovne uspešnosti direktorju Gasilske enote Nova Gorica za leto 2022

Izračun – Delovna uspešnost direktorja za leto 2022 – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica, št. 6/2023

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Redna delovna uspešnost direktorice Goriške knjižnice za leto 2022 – soglasje

15. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja iz leta 2021 in 2022

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja iz leta 2021 in 2022 ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev

Načrt razpolaganja z zemljišči - dopolnitev

17. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

 

Dnevni red se razširi z dodatno podtočko v točki 5:

Sklep o določitvi kandidata za člana Nadzornega sveta HIT d.d. Nova Gorica (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti