Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

13. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22.12.2011 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 16. december 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka:          900-13/2010
Nova Gorica,  15. december 2011

 

V A B I L O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v ČETRTEK, 22. decembra 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 27. oktobra 2011
    Potrditev zapisnika 12. seje mestnega sveta, ki je bila 24. novembra 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 

Odgovori
Odgovor na svetniško vprašanje – MIP d.d.
Dodatni odgovor

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 12.  seje mestnega sveta z dne 24. novembra 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetnice ter sklep o potrditvi mandata svetniku z obrazložitvijo
Sklep o predlaganju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica z obrazložitvijo
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Čepovan z obrazložitvijo 

6. Predlog izhodišč za pripravo načrta investicij in načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2016 

Sklep o seznanitvi z Naborom investicijskih projektov in kriteriji za določitev prioritetnih nalog pri oblikovanju Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2016 ter proračunsko načrtovanje investicij Mestne občine Nova Gorica z obrazložitvijo
Nabor investicijskih projektov za obdobje 2012 - 2016
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica
Detajlna karta 1
Detajlna karta 2
Detajlna karta 3
Detajlna karta 4
Pregledna karta
Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo
Detajlna karta 1
Detajlna karta 2
Detajlna karta 3
Detajlna karta 4
Detajlna karta 5
Pregledna karta
Seznam potrebne bodoče izgradnje kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Nova Gorica -  december 2011
Seznam potrebne oz. predlagane bodoče izgradnje vodovodov - december 2011

7. Predlog statuta MONG (druga obravnava)

Statut Mestne občine Nova Gorica z obrazložitvijo

8. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG (druga obravnava)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica z obrazložitvijo
Organigram

9. Predlog odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONG in Občine Brda (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda z obrazložitvijo

10. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (hitri postopek)

Odlok o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica z obrazložitvijo
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

11. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v MONG (hitri postopek)

Odlok o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica z obrazložitvijo
Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica

11A. Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče in obrazložitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

12. Predlog zahvale prostovoljcem v MONG ob evropskem letu prostovoljstva

Zahvala prostovoljcem v Mestni občini Nova Gorica ob evropskem letu prostovoljstva

13. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica z obrazložitvijo
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

14. Predlog sklepa o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 11

Sklep o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 11 z obrazložitvijo
Aneks št. 11 k pogodbi o medsebojnih obveznosti št. 465-03-48/2004 z dne 09.12.2005

15. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup nepremičnine parc. št. *5/1 k.o. Prvačina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup nepremičnine parc. št. *5/1 k.o. Prvačina z obrazložitvijo
Cenilno poročilo
Grafični prikaz parcele št. *5/1 k.o. Prvačina

Matej Arčon
ŽUPAN

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti