Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. julija 2022 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 07. julij 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0008/2022-4
Nova Gorica, 7. julija 2022


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četrtek, 21. julija 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. junija 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2021

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta Evropska prestolnica kulture

9.    Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030

11.    Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/29 in 1183/30 vse k.o. 2302 Kromberk

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

14.    Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

15.    Predlog Sklepa o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k predpogodbi za oddajo  v najem dveh poslovnih prostorov z ID znakom 2304-1335-5 in ID znakom 2304-1336-2 za nedoločen čas

17.    Predlog Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

18.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratoma o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2021 in 2022

19.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

20.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

22.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 1110/8 in 1111/2 k.o. Nova Gorica

Razširitev predloga dnevnega reda s točko:

23 – Predlogi Sklepov o utemeljenosti pokrivanja območja Mestne občine Nova Gorica z radijskimi programi

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti