Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

27. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. maja 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 06. maj 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0007/2021-3
Nova Gorica, 6. maja 2021


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 20. maja 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. aprila 2021 in 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22. aprila 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga 1

Priloga 2
 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda  Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada o sprejemu Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja

Obrazložitev direktorja Stanovanjskega sklada glede Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada
 
7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2020 ter obrazložitev

Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2020

9.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

11.    Predloga Sklepov o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev

Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja  javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

12.    Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev

12.1.  Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga

12.2. Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga

12.3. Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga

12.4. Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga

12.5. Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - gasilska enota Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 za leto 2020

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 za leto 2020 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023, za leto 2020

Podatki javnih zavodov s področja kulture in Javnega sklada RS za področje kulturnih dejavnosti

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letni program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1.2021 do 20.4.2021

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1.2021 do 20.4.2021 ter obrazložitev

Finančni podatki o stanju investicij na dan 20.4.2021

16.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica v letu 2020 ter obrazložitev

Poročilo o izvedenih aktivnostih iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

17.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021- rebalans 1, dopolnitev maj 2021

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Grafika 4

Grafika 5

Grafika 6

Grafika 7

Grafika 8

Grafika 9

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s parc. št. 3051 k.o. Bate

Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s parc. št. 3051 k.o. Bate ter obrazložitev

Grafika

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s parc. št. 5940/4 k.o. Šempas

Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s parc. št. 5940/4 k.o. Šempas. ter obrazložitev

Grafika

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

8 A - Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

  

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti