Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

20. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. novembra 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 05. november 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-6/2020-3
Nova Gorica, 5. november 2020


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 19. novembra 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. oktobra 2020 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Dodatni odgovori 2

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 10101 – prevozi učencev

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 10101 – prevozi učencev ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 10101 – prevozi učencev

8.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« ter obrazložitev

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Popravek programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje "Stanovanjski hiši v Rožni Dolini"

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« - popravljen

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih ter obrazložitev

Priloge

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Informacija o aktivnostih za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova Gorica

Primerjava stroškov razvojnega oddelka v okviru Vrtca Nova Gorica in OŠ Kozara Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici ter obrazložitev

Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici

16.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 ter obrazložitev

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020

17.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

Grafični prikaz 3

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 3707/170 k. o. Branik

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. Št. 3707/170 k.o. Branik ter obrazložitev

PISO izris

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. Solkan

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. Solkan ter obrazložitev

PISO izris

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. Banjšice ter obrazložitev

PISO izris

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk ter obrazložitev

PISO izris

Priloga 2

Priloga 3

23.    Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega javnega potniškega prometa

Sklep o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega javnega potniškega prometa ter obrazložitev

Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega javnega potniškega prometa

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti